2021/1/27-2/17「Laos Japan Exhibition(Vientiane)」:「OSHIME-KAETAI」、「OSHIME-KAETAI Mini」are exhibited.

2021/1/27-2/17 「Laos Japan Exhibition(Vientiane)」:「OSHIME-KAETAI」、「OSHIME-KAETAI Mini」are exhibited.

↓